Program konferencji


Program konferencji podsumowującej 10 lat wdrażania
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2007-2017

19 maja 2017 r.  Zamek Ujazdowski w Warszawie, ul. Jazdów 2

10.30 – 11.00 Konferencja prasowa , sala kolebkowa w budynku Laboratorium

I część konferencji – Dziedziniec Zamku Ujazdowskiego

10.00 – 11.00 Rejestracja gości, powitalna kawa i poczęstunek
11.00 – 12.30 Oficjalna część konferencji

  • Przemówienie strony polskiej – Paweł Chorąży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
  • Przemówienie strony szwajcarskiej – Raymund Furrer, Ambasador, dyrektor ds. współpracy gospodarczej i rozwoju, Państwowy Sekretariat ds. Ekonomicznych, Szwajcaria
  • Prezentacja rezultatów SPPW
  • Film podsumowujący SPPW
  • Prezentacja wyników ewaluacji SPPW – Stanisław Bienias, Prezes Zarządu, IDEA Instytut Sp. z o.o.
  • Wystąpienie key-note speakera: programy strukturalne i redukcja dysproporcji: marzenie lub rzeczywistość?- Prof. Jacek Szlachta,  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

 

12.30 – 13.15 Przerwa kawowa

II część konferencji
– Dziedziniec, Sala Kinowa (budynek Zamku) i Sala Kolebkowa (budynek Laboratorium)

13.15 – 14.45 Równoległe panele tematyczne

PANEL Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii – rzeczywistość i perspektywy

 Moderator

Wojciech Jakóbik –  redaktor naczelny Biznesalert.pl 

Paneliści

Waldemar  Miśko –  Burmistrz Karlina

Marcin Popkiewicz- ekspert, dziennikarz w obszarach gospodarka, energia, zasoby, środowisko. Redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl.

Grzegorz Wiśniewski – Prezes Zarządu, Instytut Energetyki Odnawialnej

Marcin Jamiołkowski  – koordynator projektów, Departament  Energii I innowacji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ulrich Nyffenegge –Naczelnik w Dyrekcji ds. Budownictwa, Infrastruktury i Energii kantonu Bern, Urząd ds. Koordynacji spraw Środowiskowych i Energetycznych w Szwajcarii

PANEL  – Co małe i średnie firmy mogą dać regionom – wyzwania i dobre praktyki

Moderator

Arkadiusz Ekiert – dziennikarz radiowy w Polskim Radiu

Paneliści

Dawid Lasek – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki

Halina Siemaszko – Prezes Zarządu, Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości Sandomierz

Paulina Zadura-Lichota, Dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Piotr  Zygadło – Dyrektor, Departament  Programów Operacyjnych, Ministerstwo Rozwoju

Marzena Chmielewska – Dyrektor, Departament Funduszy Europejskich, Konfederacja Lewiatan

Emmanuel Broccard – Professor, University of Applied Sciences ‘HES-SO Valais

PANEL  – Jak stymulować prozdrowotne zachowania Polaków – koszty i korzyści

 Moderator

Michał Olszański – dziennikarz radiowy oraz telewizyjny

Paneliści

Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny

Prof. Mirosław J. Wysocki – Dyrektor, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH,

Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego

Dariusz Poznański – Zastępca Dyrektora, Departament Zdrowia Publicznego, Ministerstwo Zdrowia

Paulina Karwowska – Dyrektor, Biuro WHO w Polsce

Maria Rotkiel – psycholog, trenerka motywacyjna

 
14.45- 15.00 Podsumowanie paneli oraz konferencji na dziedzińcu Zamku Ujazdowskiego
15.00- 16.00 Obiad w formie bufetu na dziedzińcu Zamku Ujazdowskiego

19.00 Restauracja Belvedere, Łazienki Królewskie – kolacja (w wersji bufetowej)