Rejestracja

Wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku podczas Konferencji Podsumowującej 10-letni Okres Wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez zamieszczanie zdjęć i nagrań audio, video na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz w mediach.